2014. November – Sorsfordító Erők Ideje

Az előttünk álló hét, nem ígérkezik nyugalmasnak, sőt kifejezetten impulzív, lendületes, szinte kirobbanó energiák jellemzik. A Mars és a Plútó együttállásáról van szó, mely egyúttal teremtő (kvadrát) fényszöget alkot az mindent megújító Uránusszal. Mindez november 11-12-13-án következik be, de hatását és erejét illetően lényegében egész héten érződik. (Egyben előkészíti vagy előrevetíti a december 15-i újabb korszakalkotó Plútó-Uránusz kvadrátot!)

Miben segít ez az időszak?

Azt szoktuk mondani a Plútó a Mars magasabb oktávja, azaz lényegében hasonló minőségű bolygókról van szó. Mindkettő erőteljes, robbanékony, impulzív kicsit harcias jelenség az Égen. Most ráadásul együttállásba kerülve csak fokozzák egymás – amúgy sem szelídnek nevezhető – hatását. Viszont azt is mondjuk, a Plútó az egyetlen (!) bolygó a Naprendszerben, amellyel TUDOK változtatni, fordítani a sorsomon, mert csak ez a bolygó képes olyan hatalmas ERŐT adni, hogy képes legyek megtenni. Sorsfordító bolygóról van tehát szó, melynek ezt a képességét a Mars most maximumra turbózza fel! Így joggal mondhatjuk, hogy sorsfordító napokvárnak ránk! Ez a hét az erőmaximum hete, melyben minden eddigi tervünk megvalósításához hatalmas erőt kapunk. És pont ebben segít! Pont erre érdemes használni! A külvilággal folytatott – értelmetlen – harcok és küzdelmek helyett inkább arra használjuk ezt a káprázatos „atombomba energiát”, hogy erőt ésbátorságot merítünk belőle sorsunk átfordításához, életünk jobbá tételéhez. A Mars magas szinten a Nyílt Szeretet Bajnoka. A Plútó szélsőségességével ezt a nyílt, tiszta, bátor szeretet-erőt segít a mélyből a felszínre hozni magunkban, hogy a nyílt szeretet hegyeket megmozgató erejével tudjunk lépni egy nagyot az Úton.

IMG_95969278559712

Az Uránusz is betársul ebben a pár napban az Erő Párosához egy teremtő fényszöggel, ezzel a maximális tisztaság követelményét teszi hozzá a Mars és a Plútó együttállásának üzenetéhez. Egyúttal elhozza a nagy tisztulás és felszabadulásújabb lehetőségét. Kétirányú folyamatról van szó (egyéni út, hogy kinél hogy hat). Az egyik lehetőség, hogy terheinket letéve, az eddigi korlátokat széttörve felszabadulunk és ebből a nagy megtisztulásból nyerünk óriási erőt. A másik lehetőség, hogy merítve a Mars és a Plútó robbanó energiáiból lesz végre erőnk letenni egy régről cipelt terhet, s ezáltal nagyon nagy felszabadulás érzés kíséri ezeket a napokat. Belső béklyóktól, túl merevvé vált rendszerektől, görcsöktől, kötésektől vagy gátló kötődésektől segít meg- és felszabadulni ez a hét. És nem utolsósorban a félelmektől való megszabadulásnak is nagyon kedvez, ehhez is nagy erőt ad, hiszen az Uránuszi Szabadság magas szintje nem a „szabadosság” és a fontos érzelmi kötelékek beteges elvágása ennek „jegyében”, hanem a belső szabadság érzése, ahol a gátló félelmek megszűnnek az ember lelkében. Ennek a belső szabadságnak a megteremtését segíti ez a hét, ehhez is nagy erőt ad a Mars és a Plútó. És aki így felszabadul a félelem-béklyói alól az már képes olyan belső szabadságot megteremteni magának, amellyel igazán boldog Társsá, Anyává, Apává, Nővé, Férfivá, Emberré válhat. Teljes teremtő emberré!

A forradalmár Uránusz és a két harcos (a Mars és a Plútó) teremtő találkozása persze nem kifejezetten nyugalmas pillanatokat tartogat. Sok belső küzdelemre és váratlan fordulatokra is készülhetünk, melyet magas szintre önlegyőzéssel és teremtő erőink tudatosításával emelhetünk fel. A meglepő helyzeteket pedig meg kell tanulni most rugalmas lélekkel kezelni.

Az Uránusz a kos jelében és a Visszaúszó halak csillagai alatt jár, mely azt is üzeni, ha vállaljuk sorsunkat most tiszta lappal indulhatunk el egy új úton. Tehát nagyon szépen segíti az elindulást, valami új minőség elkezdését ez a hét! A Halak csillagai révén az átlagnál kicsit erősebb a Jézusi Szeretet ereje, így a hit, az ima és az Isten felé fordulás adhat nagy erőt asorsútra és egy új útra lépéshez. Arra is rámutat a legnagyobb ereje életünkben Istennek van.

Miért emlegetem annyit a sorsot? Mert a Mars és a Plútó együttállása a bak jelében lesz november 11-én hajnalban, amely kifejezetten a sorsfeladat – és általában is a feladatok – stációja. Így ez a hét, ha mást nem a feladatainkra, a felelősségvállalásszükségszerűségére mindenképpen felhívja a figyelmet, hiszen a Mars tudatosítja mindezt bennünk – akár akarjuk, akár nem. Tisztán, feketén-fehéren megmutatkozik most mivel vagy kivel van kikerülhetetlen sorsunk. Milyen életfeladatokat vállaltunk, melyeket teljesíteni kell. De nem csak „kell”, egyben lehet is most! És ez jó hír. Mert azt is nagyban segíti, támogatja ez az erőteljes energiamező, hogy végre legyen erőnk elkezdeni élni AZT az életet, amelyre születtünk. És amire legbelül vágyunk. Hiszen forradalmi erejével segít fordítani sorsunkon – hogy a saját forradalmunkat megvalósítsuk!

Ennyiben valóban „forradalmi időket” élünk. De ez nem külső, hanem belső forradalom. És nem a szabadosság jegyében zajlik, hanem a bak és a szaturnusz iránymutatása alapján az Örök Mérték és az Örök Érték alapján. Hogy megszentelt életet éljünk. Isteneset. Hiszen a Mars és a Plútó együttállása felett a Nyilas csillagai, alatta pedig a Déli Korona csillagairagyognak! A Nyilas pedig a Teremtő Atyával való közvetlen kapcsolatfelvétel lehetősége. (Melyre minden magyar ember születésénél fogva képes.) Tehát az Istenes Élet konkrét megteremtéséhez ad nagy erőt a Mars, a Plútó és az Uránusz hármas kapcsolódása. És hogy ehhez vár ránk néhány feladat? Hogy meg kell dolgozni érte? Hogy nem adják ingyen? Hogy rá kell lépnünk a sorsunk ösvényére érte? És akkor mi van?! Az önsajnálat, a nyafogás, a kesergés, a sírás-rívás már nem segít. Erre is felhívják ezek a napok a figyelmet. Most aztán tényleg mindenkinek egyéni felelőssége van és egyénileg kell kezébe vennie a sorsát. Persze nem gőgösen, „én mindent jobban tudok” egóból, hanem az Ég felé való alázattal, szívében Istennel. Hiszen a Nyilas csillagai erre hívnak, erről üzennek: Ember indulj el Teremtőd felé, nyisd meg Felé a szíved, beszélj Hozzá, kérj Tőle, hallgasd mit üzen, figyeld segítő útmutatását és kövesd azt! Élj istenesen! Szeretettel, tisztán, tartással, hittel, bátran, őszintén.

Igen, ez egy kemény hét. Erős. Átütő. De inkább csak azok élik meg negatívnak, akik eddig nagyon nem a sorsukat járták. Akik eddig hazudtak önmagunknak, másoknak. Akik eddig nagyon el voltak tévedve. Akik nagyon elfordultak a Teremtőtől. Mert azoknak valóban komoly figyelmeztetés lehet ez a hét arra a Mars és a Plútó radikális tudatosító munkája által, hogy nem lehet tovább megúszásra játszani és gyáván élni. Nem lehet megtagadni a Nyilas csillagaiban ragyogó Szeretet Törvényét és az Urat. Mert következményei vannak.

Aki viszont a sorsát élte eddig, annakátütően nagy plusz erőt ad ez a pár nap a további fejlődéshez. Hiszen mindnyájan tanulni születtünk le ide, erre a csodálatos Föld nevű bolygóra.

Érdekes, hogy közben egy másik hatás is zajlik szintén a Szaturnusszal. Ezért is mondhatjuk, hogy ez a megmérettetés és a nagy tanítások hete. Egyfajta vizsga-hét. A Vénusz áll együtt ugyanis november 13-án a Szaturnusszal a Mérleg csillagkép jövő serpenyőjénél. Egyúttal a Nap beáll a Mérleg csillagkép középső részéhez. Érdekes pillanat! A Nap azt üzeni, egyszerre adatik meg ezen a napon a múltra való rálátás és a jövőbe való érzékelés lehetősége. Együtt! Hiszen a Mérleg közepénél nem csak atökéletes egyensúlyt tudjuk megteremteni, hanem miközben mérlegre tesszük a múltat(vagy teszi helyettünk Isten), közben ráérzünk arra is, ennek alapján mit hoz a jövő? Így olyan kivételes kozmikus pillanatban lehet részünk – ha csak pár percre is – amikor az idősíkok kicsit összemosódnak, a múlt-jelen-jövő közti különbségek eltűnnek, mert mindez együtt válik láthatóvá, érzékelhetővé. Múltunk tettei alapján mutatja meg magát a jövőnk.

A Vénusz és a Szaturnusz együttállása 13-án viszont már kifejezetten a Mérleg jövő serpenyőjénél lesz. Ezáltal érzelmi vagy párkapcsolati téren a jövő igazságai mérettetnek meg. Vagyis arra érzékelhetünk rá tisztán, érzelmi téren – vagy egy konkrét kapcsolatban –  mi a jó a jövőre nézve?! A Vénusz még mindig poláris a skorpió jelében, tehát elhozza annak lehetőségét is ez a nap, hogy misztikus üzenetet kapjunk a jövőről (esetleg a Társról), olyat, ami esetleg eddig rejtve volt még előttünk. Valamint abban is segít, hogy a teremtő erőinkkel kapcsolatban érzékeljünk rá arra, mit és hogy tudnánk megteremteni a jövőben. Kiváló pillanat átformálni pozitív, emelkedett gondolatokkal és belső képekkel a jövőt.

A Mérleg csillagképről, mint Égi Mérlegrőlazt érdemes tudni, hogy itt a Teremtő Isten mérlegel, azaz az ítélet csak Isteni Ítéletlehet. Ítélkezni ugyanis embernek ember felett soha nincs joga. Épp ezért eleve kudarcra ítélt a jelenlegi „földi ítélkezési gyakorlat”, azaz a bírósági rendszer, hiszen emberek ülnek a bírói posztokon, amely feladatot viszont csak Fent az Égben Isten láthat el. Sok éves ügyvédi gyakorlattal a hátam mögött mindezt csak megerősíteni tudom. Különösen, ami a jelenlegi családjogi helyzetet illeti. Sok mindenről szól, csak amiről igazán szólnia kéne: a legvédtelenebbek, a gyermekek védelméről nem. A valódi Isteni Ítélet rendszere kizárólag egy szakrális rendszerben, egy szakrális királyságban valósulhat meg, persze ehhez majd egyszer olyan Isteni Küldöttnek kell leszületnie, amilyen Mátyás Király volt utoljára jó ötszáz évvel ezelőtt. Addig is mit tehetünk egy életképtelen „ítélkezési rendszerben”? Csak azt, ha igaz hittel bízunk a Teremtő Istenben és az Isteni Ítéletben, és tiszta szívvel a Teremtő felé fordulunk. Őt kérjük, hogy segítsen, hogy Fentről (!) és ne lentről oldódjanak meg Égi segítséggel esetleg felmerülő bajos ügyeink. Áldást kérünk. És persze itt is igaz az „amint bent úgy kint” törvénye. Ha belül rend, béke és szeretet lakik bennünk, akkor kinti világunkban is ugyanez várható. Aki nem hiszi, járjon utána…

A Mérleg csillagkép jövő serpenyője ráadásul november közepén újra hatni fog, hiszen november 18-án a Nap áll együtt a Szaturnusszal itt. A megmérettetés – és az ebből születő Isteni Ítélet – ideje tehát folyamatos a következő hetekben. November 18-án is arra kapunk kiváló alkalmat, hogy a jövőnk érdekében tegyünk le valami igazán értékeset, valami maradandót az asztalra. A Sors Asztalára. Egyben időszerűsíthet bizonyos döntéseket vagy bizonyos lépéseket, hiszen a Szaturnusz az Idő Ura. Ilyenkor tudja azt érezni az ember, hogy „ideje van megtenni, nem halogathatom tovább”. Szépen rávilágít az igazi értékeinkre is. Olyanokra is, amiket esetleg eddig nem is láttunk, mert a mélyben voltak. Lelkünk mélyén vagy más titkos ösvényeken.

Természetesen mivel egymás mellett ható fényszögekről van szó (Mars-Plútó és Uránusz fényszögei, valamint Szaturnusz és Vénusz együttállása), így szorosan egymást támogatva érezhetőek majd. Mindezt összegezve ez a hét érzelmi téren, a teremtő erők terén vagy (is) az emberi kapcsolatok világában hozza el a sorsfordulat és a sorsfelvállalás lehetőségét és feladatát. Minőségi változás érhető el! Erőt ad a nagy érzelmi tisztázásokhoz és az ebből születő megtisztuláshoz és a felszabaduláshoz. Felszabadító ereje karmikus terhek letételében is jelentkezhet! Érdemes követni a most felmerülő forradalmi megérzéseket vagy ötleteket, mert új útra segítenek lépni, ami valószínűleg a Sorsunk Ösvénye felé irányít.

Ha felvállaljuk sorsunkat és van erőnk rálépni a Teremtő által erre az életre nekünk kijelölt útra (ha mást nem egy belső minőségi fordulattal), akkor eljuthatunk a tökéletes egyensúly kivételes állapotába és megújult energiatartalékhoz juthatunk. A héten jól megoldott feladatok egyben a jövőnket készítik elő.

Veres Mónika – csillagtitkok.hu

You may also like...