A Bábeli Könyvtár

Egy Könyvtár..

A Könyvtár, mely akár lehet az Univerzum,és a benne foglaltatott minden tudás tárházának egyszerű szimbolikája, amit az ember,a Könyvtáros rendezheti, katalogizálhatja saját rendjére, saját értésének és elfogadásának megfelelve az abban
megírt, vagy megírásra váró egyetemes tudást.. Ezalól szinte nem létezik kivétel; legyen az a mindennapi problémákra való gyógyír, egészségre
vonatkozó, természettel, a Mindenhatóval szinkronra törekedő, a lélek és az elme egyensúlyát boncolgató tudás, formátumát tekintve akár kép, akár hang, akár írott szó, és ezek válogatott mixtúrái, egyszóval bármi.
Cél lehet a ‘Könyvtár kötetei’ közti mikró és makró összefüggésekre való rávilágítás, és megértés, mely végül elvezet minket oda,
hogy Minden összefüggésben létezik mindennel, és az individuum nagy feladata ennek felismerése,hogy a Mindenség egység!

“Én azt állítom, hogy a Könyvtár végtelen. Az idealisták azzal érvelnek, hogy a hatszögletes termek az abszolút tér szükségszerű formái,
vagy legalábbis a mi térszemléletünké. Úgy vélik, hogy háromszög vagy ötszög alakú terem elképzelhetetlen.
(A misztikusok azt állítják, hogy az eksztázisban egy kerek szobát látnak, egyetlen hatalmas, kerek könyvvel, amelynek egybefüggő gerince körben borítja a falat, ám vallomásuk gyanús, szavaik homályosak. Ez a kör alakú könyv: Isten.)
Elég, ha itt felidézem a klasszikus mondást: A Könyvtár olyan gömb, amelynek középpontja bármelyik hatszög, és kerülete felfoghatatlan.”
Jorge Luis Borges: Bábeli Könyvtár

You may also like...