A Sámán és a Mágus, a Sámán is Mágus?

A világ jó részén megtalálható sámánmódszerekben, hitrendszerekben és a mágusok világában megmutatkozó széles körű hasonlóságot Mircea Eliade gyűjtötte össze és dokumentálta Samanizmus című klasszikus munkájában.

“Ahol a sámánizmus nyomai még ma is fellelhetők, a sámán és a mágus alapvetően ugyanolyan módszerekkel, ugyanazt a feladatot látja el: őrzi a csoport és tagjai lelki és környezeti egyensúlyát, közvetít a látható és láthatatlan világ között, uralja a szellemeket, természetfölötti módszerekkel gyógyít, tanít”
A sámán pont ahogyan a mágus is, képes “túllépni az emberi korlátokon és szabadon közlekedik oda-vissza a különböző tér-idő síkok közt”

Azt vallják, hogy a látható világon túl létezik egy hatalmas erővel rendelkező láthatatlan világ, ami hatással van minden élőre. Ők ezt a láthatatlan világot úgy kezelik, mint mások a kézzel fogható valóságot.

Megfigyelések szerint a sámánok és a mágusok ( tudatos mágia használóról beszélünk és nem a new age által elferdített “bárki lehet mágus” elképzelésről. Tehát Mágusnak a TUDATOS Mágia ISMERŐT és használót nevezzük, aki ÉRTI és ismeri az Univerzum törvényeit. ) abban különböznek más varázslóktól, boszorkányoktól és orvosságos emberektől, hogy otthonosak a mindennapi és a nem-mindennapi valóságban, ezek határait szándékosan át tudják lépni és igyekeznek mindezt az arra érdemes és nyitott embereknek is megtanítani.

A szellemi tanításokat a modern világ emberei nagyon vegyes fogadtatással kezelik.

Sokan elvakultan hisznek egy – egy elvben , eszmében, guruban és minden mást megkérdőjeleznek ami ellentétes a saját közegükkel, elvrendszerükkel, és minden mást a gonosz művének vagy butaságnak, kóklerségnek kiáltanak ki. Legtöbbjüknek még csak valós elképzelésük sincsen egyéb irányzatokról, pedig a tudatosság amit minden irányzat hirdet és képviselni igyekszik pontosan a lehető legszéleskörűbb ismeretek megszerzését jelentené, és azt, hogy ne utasítsuk el a saját nézeteinktől, hitvilágunktól esetlegesen különböző vagy akár hasonlatos de más szemszögből való megközelítését.

Wayne Dyer forgalmazta meg talán sokak számára kissé erősen ám annál precízebben:

“A tudatlanságod legmagasabb foka az, amikor elítélsz, elutasítasz valamit, amiről valójában nem tudsz semmit.”

A Sámánok, Mágusok mindig is az univerzum tiszta tudását, törvényeit próbálták átadni és megmutatni az emberiség számára, dogmáktól és vallási szabályoktól mentesen. Éppen ezért a történelem során többségében üldöztetve voltak, vagy pedig igyekeztek tudásukat elhitelteleníteni, ez azonban szerencsére a híresztelésekkel ellentétben, nem érte el eredményét. A valódi Sámánok, Mágusok ma is köztünk élnek, meglelni őket azoknak sikerül, akik hajlandóak a dolgok mélyebb értelmét, jelentését keresni, megérteni és elfogadni, nem elégednek meg a cukormázas felszínnel.

 

11930708_829430380498386_1806079198_n

Forrás: Selina Nut , Mircea Eliade

You may also like...