Advent misztériuma – varázslat hétről hétre – Advent szellemi erői

Ebből a cikkből megtudhatsz mindent adventtel kapcsolatban, kiaknázhatod az összes támogató energiát, melyek szellemi lelki es anyagi fejlődésed szolgálják:
Sokan nem tudják, de az advent nem csak a karácsonyt megelőző 4 vasárnapból áll, hanem már jóval hamarabb elkezdődik.

Tulajdonképpen szeptember 29. Mihály nap ünnepével kezdődik meg ez az ünnepkör. Majd a karácsonyig tartó időszak a belső megpróbáltatások ideje, mi történik ekkor bennünk?

Ebben az időszakban egyre hamarabb sötétedik, így kevesebb fény ér minket. Hajlamosabbak is lehetünk a negatív érzelmekre, hangulatokra. Ugyanakkor óriási lehetőség az advent időszaka az előrelépésre és fejlődésre. Szellemi ezoterikus megközelítésben égi hierarchiák segítik életünk. Angyalok, arkangyalok, stb. akik visszahúzódnak az advent alatt. Segítve a befelé fordulást az önmagunkon való munkát. Minden héten más és más erényben fejlődhetünk.

 

A negatív hatások ellen

Ebben az időszakban olyan erkölcsi tulajdonságokat fejleszthetünk ki, erősíthetünk meg magunkban, melyekre a mindennapok során, nem figyelünk. A sötétség, a mélység erőit is felszabadítja, hogy fejlődni, változni tudjunk.

4 angyal érkezik

Ilyenkor 4 angyal érkezik akik kék, piros, fehér, lila színűek. Az adventi gyertyák is e szerint vannak a koszorún sok helyütt.

A keresztény liturgia szerint ezek a színek 3 lila és egy rózsaszín.
Az első hét igazsága; kék
Az első hét az első vasárnap előtti hét elején hétfőn kezdődik a négy vasárnapot megelőző hét. Ekkor az erők a fizikai testen fejtik ki hatásukat. Az ember érzékelését tévesztik meg, hogy megrontsák az ember és környezete közötti kapcsolatot, illetve lehetőséget biztosítsanak arra, hogy ráébredjünk, kik vagyunk valójában. Mivel ha érzékelésünk téves, a világhoz való viszonyuk alapjaiban változhat meg. Elnézőbbek leszünk és más szemszögből is látjuk a helyzetünket. Feltehetünk, olyan kérdéseket, amiket eddig még nem tettünk felé magunknak, és jobb eséllyel találjuk meg a megfelelő választ, mint más időszakokban. Ha valaki nem leli igazi önvalóját az akár kétségbeeséshez is vezethet. Ekkor alkalmas az igazságra, igazságosságra figyelni.

A második hét mértékletessége, piros
A második hét az éter testünkre ható erők érvényesülésének időszaka. Az ösztöneink, vágyaink, megvalósításának lehet, hogy nehezen tudunk ellenállni ekkor, pedig a mérték nagy Úr: Ezen a héten a mértékletességet gyakorolhatjuk segítő erők társaságában. Csak azt vedd el ami tiéd. Mértékletesnek lehet lenni az étkezésben, a gondolkodásban, a beszédben, az anyagi javak felhalmozásában stb. Előfordulhat, hogy túl sokat akarunk beszélni, pedig felesleges, és a sok beszédnek sok az alja, lehet benne kisebb nagyobb hazugság, ferdítés is, főleg ha nem a lényegretörő kommunikáció a cél. Ajánlott ezen a héten odafigyelni arra mit mondunk, mit és mennyit veszünk, eszünk J. Ezen a héten a kreativitásunk és művészi tevékenységek segíthetnek minket az átszellemülésben.

A harmadik hét bátorsága, fehér
Ekkor az asztrális testre ható erőket vehetünk észre. Az érzelmi világunk felkorbácsolódhat, és nem biztos, hogy csak a vásárlási láznak köszönhetően. Félelmet és aggodalmat szorongások erősödhetnek fel bennünk. Ha pedig nem vagyunk elég tudatosak, elveszíthetjük lelki egyensúlyunk. Ahhoz, hogy ezeken az érzéseken úrrá legyünk irányítanunk kell elménk (gondolataink) és érzéseink. Az embernek hatalmas bátorságra van szüksége, hogy szembe nézzen ezekkel a negatív romboló hatású erőkkel, de ha nem veszíted el önmagaddal a kapcsolatot, akkor sikerül igába hajtani még a legnagyobb félelmeid is. A művészi tevékenység még ekkor is hasznos lehet és törekedjünk szelídségre.

A negyedik hét bölcsessége lila színű
A szellemi, kauzális és afeletti részünknél járunk már így a negyedik hét táján. Ha érzelmeinket elfojtva, elnyomva magunkat becsapva akarjuk átélni ezt az időszakot akkor rossz úton járunk. Az igaz érzések a megbocsátás, a szeretet vezéreljen minket. A bölcs nem cselekszik feleslegesen, átlát mindenen. Valahol legbelül mindnyájan bölcsek vagyunk és nem tud becsapni senki más minket, csak mi magunk. A téli napfordulóhoz közeledve a sötétség egyre növekszik, de a bölcsnek van lámpása ami világíthat ebben a sötétben és megtaláljuk a helyes utat. Találkozhatunk a küszöb őrével, aki megitatja velünk az emlékezés italát mikor visszatérünk szellemi létünkbe, és megitatja mikor újra születünk a felejtés italát. most lehetőségünk adódik az emlékezés italába belekóstolni, hogy tudjuk kik vagyunk és mi dolgunk e földön és emlékezzünk valós mivoltunkra. Ekkor a bölcsesség megérik bennünk és szívünkben igaz emberré válva, leszünk Bölcsek.

A szellemi erők különösen nagy erővel igyekeznek az emberhez férkőzni.
Az embernek ekkor meg kell erősítenie az erkölcsi-szellemi erőit! Ugyanakkor óriási lehetőség az advent időszaka az előrelépésre és fejlődésre. Az ember bizonyos erkölcsi tulajdonságokat fejleszthet ki magában. Advent négy hetében négyféle kísértés éri az embert, és ezekkel szemben négyféle morális képességet kell megerősíteni.

 

candles

Advent és a szellemi erők

Advent első hete – Igazságosság

Az ellenerők advent első hetében különösen az ember fizikai testét környékezik meg. Meg akarják téveszteni az ember érzékelését; hogy megrontsák az ember és a világ helyes viszonyát. Ha a kísértés sikeres, ez az emberekben kétségbeeséshez vezet.

Az első kísértés elhárítására alkalmas az igazságosság erénye. Az igazságosság mint kozmikus törvény a karmában jut kifejezésre. A karma pedig a sorssá vált tett. Kezdetben csak kollektív karma létezett. Az egyéni karma megjelenése egybeesik az ember felegyenesedésével! A felegyenesedés által az ember vízszintes lényből függőleges lény lett. Gerince már nem párhuzamos a földdel, hanem merőleges arra; az ember így vált közvetítővé ég és föld között. A felegyenesedés nélkül nem jött volna létre az öntudat, az önállóság és az egyéni karma.

Ami egyetemes szinten a karma, az egyéni szinten az igazságosság. Igazságos csak az lehet, aki bizonyos igazságok birtokában van. Az igazság pedig a helyes megismerés gyermeke.

Advent második hete – Mértékletesség

Az ellenerők leginkább az éteri testet környékezik meg. Olyan hajlamokat keresnek benne, amelyek a vágyak önző, mértéktelen megnövekedéséhez vezetnek. Ezen a héten a mértékletesség az ember fegyvere. Mértékletesnek kell lenni az étkezésben, a gondolkodásban, a tévézésben és a beszédben.

Az ellenerők megpróbálnak a beszéden keresztül megnyilvánulni. Így jöhet létre a hazudozás, a rágalmazás, a durva beszéd és a haszontalan fecsegés. Nagyon ajánlatos ezen a héten többszöri szóböjtöt tartani!

Ki kell terjeszteni a tudatosságot a beszédre is. Így születik a megfontoltság erénye. Ilyenkor az ember először gondolkodik, aztán beszél.

Advent harmadik hete – Bátorság

Az ellenerők elsősorban az asztrális testre hatnak: félelmet és aggodalmat akarnak ébreszteni. Az ember úgy érezheti, hogy elveszíti lelki egyensúlyát. Mintha a lélek három ereje vadállatokká akarna változni, akik azzal fenyegetik a tulajdonost, hogy rárohannak és elnyelik.

Akarat => vad bika

Érzés => üvöltő oroszlán

Gondolat => ragadozó sas

A lélek három vetületét meg kell szelidíteni! Az embernek bátorságra van szüksége, hogy szembeszálljon ezekkel a kaotikus erőkkel. A bátorság lényege, hogy semmilyen helyzetben ne veszítsük el önmagunkat.A három lelkierő (akarat, érzelem, gondolat) szétválása félelemmel tölti el az embert. A három lelkierő egyensúlyba hozatala pedig bátorságot szül!

Advent negyedik hete – Bölcsesség

A téli napfordulót közvetlenül megelőző időben az ember a szellemi világ küszöbéhez érkezik. Lehetősége nyílik új szellemi bölcsességek felvételére. Ezt próbálják az ellenerők meggátolni.

Ahrimán => Minden erejével azon fáradozik, hogy az ember ne tudja kihasználni a megnövekedett szellemi lehetőségeket.
Lucifer => Be akarja engedni az embert a szellemi világba, de a küszöb őrének megkerülésével.

Ha az ember a küszöb őrével való találkozás nélkül lép be a szellemi világba, akkor egyik tévedésből a másikba eshet. Az emberrel a küszöb őrei itatják ki szellemvilágba való belépésnél a “felejtés poharát”, és visszajövetelnél az “emlékezés poharát”.

“Felejtés pohara” => Az ember felejtse el a földi logikát, hogy az ne torzítsa a szellemvilágban megszerzett bölcsességét.
“Emlékezés pohara” => Az ember a földi világba való visszatérés után is emlékezzen az “égben” kapott bölcsességekre.

Advent negyedik hetében tehát a legfontosabb a szellemi bölcsesség megszerzése és megtartása.

Advent és a hierarchiák

Az angyali hierarchiák advent négy hete alatt fokozatosan visszavonulnak az embertől. Advent a legnagyobb elhagyatottság időszaka, de pont ezért a legnagyobb szabadságé is.
A hierarchiák eltávolodnak az embertől, de az ember az adventi erények segítségével felemelkedhet az angyalok világába, és helyreállíthatja a kapcsolatot.
Advent első hete – Az archék hatása gyengül

– Az embernek kell felemelkednie az archék világába az igazságosság erőinek segítségével.

Advent második hete – Az arkangyalok hatása gyengül

– Az embernek kell felemelkednie az arkangyalok világába a mértékletesség erőinek segítségével.

Advent harmadik hete – Az angyalok hatása gyengül

– Az embernek kell felemelkednie az angyalok világába a bátorság erőinek segítségével.

Advent negyedik hete – Belső magány

– Az embernek a karácsony előtti utolsó héten ki kell állnia a belső magány próbáját! Ez egy szükséges rossz, ugyanis az angyali hierarchiák eltávolodásából keletkező kozmikus magány érzése vezet el a szellemi megismerés templomához!

 

 

 

Advent és az okkult próbák

A szellemvilágba való helyes belépést okkult próbák sora előzi meg. Advent első három hete alkalmas egy-egy ilyen próba megéléséhez. A negyedik hét (a sikeresen végzett próbák után) pedig lehetőséget ad a belépésre a magasabb világokba a küszöb őreinek engedélyével.

Advent első hete – Tűzpróba

Ez egyfajta szellemi égésfolyamat. Egyes jelenségekkel kapcsolatban elég Ízisz fátyla; mélyebb megértés jön létre. Meg kell tanulni a szenvedéseket és a csalódásokat nyugalommal és töretlen erővel elviselni. A tűzpróba után még “büntetlenül” vissza lehet fordulni a beavatási útról. Ilyen esetben az ember életét mind fizikai, mind lelki vonatkozásban megerősödve fogja folytatni, és csak egy következő megtestesülés folyamán fejezi be a megkezdett beavatási utat.

Jelszó: “Egészséges emberi értelem nélkül minden lépted hiábavaló.”
Advent második hete – Vízpróba

Ezen a szinten a külső körülmények általi támasz annyira hiányzik, mintha az ember vízben lebegne. Meg kell szerezni az önuralmat. A magasabb alapelveket és eszményeket a személyes hangulattól és érzelmi állapottól függetlenül tudni kell követni. Ezen a szinten kell kialakulnia egy egészséges és biztos ítélőképességnek is. (A szellemi úton a dolgokat megítélni kell, nem elítélni.) A magasabb világok tényei és lényei iránt teljes bizalom alakul ki, minden kétség megszűnik.

Jelszó: “Minden előítélet le kell, hogy hulljon rólad!”
Advent harmadik hete – Levegőpróba

Az embernek a legnehezebb helyzetben is meg kell találnia a helyes megoldást a szellem sugallatára hallgatva. Ki kell fejlődnie az azonnali döntéshozatal képességének. Minden perc habozás csak azt bizonyítja, hogy az ember még nem elég érett. Legfontosabb a minden helyzetben tanúsított lélekjelenlét. Teljesen mentesülni kell a külső befolyásoktól, és önállóan kell leküzdeni minden akadályt.

Jelszó: “Ami visszatart attól, hogy a szellemre hallgass, azt bátran le kell győznöd!”
Advent negyedik hete – Beavatás

Ha a törekvő sikeresen átmegy a három próbán, a negyedik héten megnyílik számára a lehetőség, hogy kapcsolatba kerüljön a magasabb világokkal. Ez a kapcsolat segíti a karácsony szent ünnepének igazi szellemi megélését.

 

Advent és a kísértések

Azoknak a kísértéseknek, amelyek az embert érik advent heteiben, megtaláljuk az ősképét Jézus Krisztus három megkísértésének történetében. Ha megvizsgáljuk Jézus megkísértésének eseményeit, jobban fel tudunk készülni az adventi történésekre.

Advent első hete – Első kísértés

A kísértő a következő szavakkal fordult Krisztushoz a hosszú böjt végén: “Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek váljanak kenyérré!”
Jézusnak a fizikai test vágyai kielégítése végett kellett volna a szó mágikus erejét kihasználni, de ő lemondott erről!
A mai törekvő számára is nagy a kísértés, hogy az út során kifejlődő szellemi erőket önző módon arra használja, hogy a természeten és embertársain uralkodjék. Krisztusból kell erőt merítenünk, hogy legyőzzük az első kísértést, hiszen ő ezt már rég legyőzte. Így válaszolt a kísértőnek: “Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten szájából jön.”

Advent második hete – Második kísértés

A kísértő arra akarja rávenni Krisztust, hogy vesse le magát egy templom tetejéről, hisz úgysem eshet baja.
Ennek a tettnek nem az emberiség szolgálata nevében kellett volna megtörténnie, hanem pusztán csak öncélból.
Üzenet a mai ember számára: Az isteni hatalmat, ami vezet, ne állítsd saját önkényed szolgálatába. Az embernek nincs joga “tesztelni” az Istent; Isten nem kívánságteljesítő automata.
Ilyen kísértések esetén merítsünk erőt Krisztusból, aki győzelmet aratott a második kísértés felett is. Így válaszolt a kísértőnek: “Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!”

Advent harmadik hete – Harmadik kísértés

A kísértő világi hatalmat és világi dicsőséget ígér Krisztusnak, ha ő leborulva imádja a kísértőt.
Sok ember eladja a lelkét az ellenerőknek, hogy cserébe világi hatalmat és dicsőséget kapjon. A mai korban nagyon nehéz “a világban élni, de nem a világból” alapelvet megvalósítani. Nem lehet az ellenerőket szolgálni átmeneti boldogulás végett!
Ilyen kísértések esetén forduljunk Krisztushoz, aki a harmadik kísértés legyőzésekor így szólt: “Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”

Advent negyedik hete – Kánai menyegző

Ha a tanítvány legyőzte a három kísértést, akkor beléphet a magasabb megismerés templomába. Itt esküt kell tennie, hogy a megszerzett szellemi tudását az emberiség szolgálatába állítja.
Az evangéliumok alapján a pusztába való megkísértés után a kánai menyegző következik Galileában, ahol a víz édes borrá (így hívták a szőlőlevet) változik.
A víz az asztráltestet jelképezi, az édes bor pedig a manaszt. A természetben a Nap-erők hatására lesz a vízből szőlőlé. Ugyanígy a bennünk lévő Nap-erők (Krisztus-Impulzus) segítségével alakul át az asztrális test manasszá. A manasz segítségével léphet be az ember a magasabb világokba, és kaphat olyan igazságokat, amelyek szabaddá teszik.

Advent négy hetének tudatos és helyes átélése vezet el oda, hogy megszülessen bennünk karácsonykor a magasabb ÉN, a fénylő Szellemi Nap: KRISZTUS!

1613507-bigthumbnail

 

 

You may also like...