Március 20. Napfogyatkozás és a mögötte rejlő vallási mítoszok

Március 20.
Pénteken napfogyatkozás lesz…

A hindu es buddhista tanítások szerint, Rahu megpróbálja bekapni a napot…Ez kb 60 százalékban majd sikerül is neki…de aztán kiszabadul a FÉNY …Mert hogy a fény mindig kiszabadul,ameddig vannak akik éltetik,örökké  imáikkal,

mécseseikkel, tiszta ragyogó életükkel , minden lény útját bevilágító fényével…

Ha senki nem gyújtana gyertyát sehol…akkor Rahu győzedelmeskedne es eljönne a sötétség ideje… Erről beszél a Dalai Láma, amikor ezt mondja:
“Napi imáinkkal,pozitív tetteinkkel erősítsük a fényes energiák munkáját a világban…
Nélkülünk,a mi jóságunk nélkül ezek az energiák elgyengülnek, és ahogy már sokszor megtörtént,es történik most is… a sötétség kerül túlsúlyba,es veszi át a hatalmat…

Ugyan ez érvényes a saját szűkebb értelemben vett életünkre is…

 

Az égi jelenségek közül alighanem a napfogyatkozások gyakorolták a legjelentősebb lélektani hatást az emberekre. A minden élet forrásának tekintett Nap eltűnése, vélt elvesztése nagy riadalmat keltett abban a korban, amikor elődeink ennek sem az időpontját, sem az okát, sem a természetét nem ismerték. A teljes napfogyatkozásokat az emberek életét befolyásoló jelentős események – aszályok, áradások, fagykárok, éhínség, járványok, illetve királyok halála, zavargások, harcok, hadjáratok – előhírnökeinek tekintették, és a világ minden táján baljóslatú hiedelmek kötődnek a Nap elsötétüléséhez. Világvége hangulat uralkodott el, s a megsemmisülés bizonyosságától tartottak az emberek.

A fogyatkozások okainak első magyarázatai a különböző népek mítoszaiban lelhető fel. Az egyiptomi legendákban a sólyomként ábrázolt Hórusz szemei jelenítik meg a Napot és a Holdat. Hórusz állandó harcban áll halálos ellenségével, a gonosz Széthtel, és amikor a párviadalban Széth kitépi a szemét, a földön újhold vagy holdfogyatkozás van. A finnek nemzeti eposzában, a Kalevalában, Louhi, az északi vidék gonosz úrnője, a pohjolai vén banya lopja el a Napot és a Holdat, rejti el egy-egy hegy gyomrába, s csak miután Vejnemöinen félelmetes fegyvereket kovácsoltat Ilmarinennel, adja vissza oket az égnek.

Az indiai asztrológusok szerint a nap- és holdfogyatkozást, az eredetileg szörnyűséges démonként ábrázolt Ráhu bolygó okozza. A Puránákból ismert történet szerint, egyszer, amikor az elbűvölő Mohini a halhatatlanság nektárját, az amritát osztotta az égieknek, isten formáját öltve Ráhu is beült közéjük, és mire a közelében lévő Nap és a Hold figyelmeztették erre, már késő volt, az italra vágyó démonok közül egyedüliként, sikerült pár kortyot innia belőle. A rögtön megjelenő Visnu hiába vágta le harci korongjával a démon fejét, az előzőleg megivott amritától már halhatatlan lett, a feje, és a teste egyaránt életben maradt. A démon feje Ráhu, a teste pedig Ketu néven vált ismertté. Ráhu és Ketu azóta bosszúvágytól lihegve követik a Napot és a Holdat. Amikor utolérik valamelyiküket, azonnal elnyelik azt. Az emberek ilyenkor a földön bőkezűen adakoznak, hogy megszabadítsák isteneiket a gonosz szorításából.

Hasonlóan magyarázzák a jelenséget a mongolok is; mítoszukban Ráhu Buddhától lopta el az Örök Élet vizét. Megtudván ezt a mester, a szolgáját, Ocsirvánit küldte a tolvaj után, aki útközben a Naptól és a Holdtól érdeklődött Ráhu holléte felől, és amikor megtalálta, a derekánál kettévágta. Később Ráhu megtudta, miként segítettek kézre kerítésében a Nap és a Hold, ezért időnként lenyeli őket. Mivel Ráhunak nincs feneke, a Földön nem marad tartós a sötétség, a Nap és a Hold bántódás nélkül ki tudnak jönni a gyomrából.

 

Négy éve volt utoljára

Legutoljára 2011. január 4-én követhettük nyomon országunk területéről ezt a ritka jelenséget, amikor a napkorong 80 százaléka volt takarásban. A most soron következő kisebb fázisú lesz ugyan, de a múltkorinál kedvezőbb megfigyelési körülmények várhatók. Érdekes egybeesés, hogy a fogyatkozás éppen a tavaszi napéjegyenlőség napjára, március 20-ára esik.

A 2015. március 20-ai fogyatkozás teljes napfogyatkozás, azonban a teljesség sávja lakott területektől távol, az Atlanti-óceán vidékein helyezkedik el, a hazánkhoz legközelebbi szárazföld, ahonnan meg lehet figyelni a teljességet, a Feröer-szigetek. A jelenség Európa teljes területéről látható, minél nyugatabbra, minél közelebb helyezkedünk el a teljesség sávjához, annál nagyobb mértékű részleges fogyatkozást láthatunk – olvasható a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján.

 

Budapestről nézve a fogyatkozás 9:39:32-kor kezdődik és 11:59:47-kor lesz vége. A jelenség közepén, 10:48:33-kor a fogyatkozás nagysága 0,66, a napkorong 58,4 százaléka van takarásban, a Nap 40° magasan látszik a horizont felett.

 

Mikor és mit látunk az országban?

Budapestről szemlélve központi csillagunk 58,4%-át fedi majd el a Hold 10 óra 48 perckor, amikor az égitest a látóhatár felett 40° magasan járja majd égi útját. A maximális fázis időszakában a napfény kissé sápadtabban világítja meg a tájat a megszokottnál, azonban oda kell figyelnünk, ha ezt az eltérést érzékelni is szeretnénk. Az alábbi táblázat nagyobb városainkra adja meg az egyes kontaktusok adatait, amelyből látható, hogy országon belül csak néhány perc eltérés lesz az egyes időpontok között.

Város Fogyatkozás kezdete Maximuma Fogyatkozás vége
Budapest 9:39:28 10:48:30 11:59:44
Debrecen 9:43:23 10:52:22 12:03:03
Győr 9:37:46 10:46:49 11:58:15
Kaposvár 9:36:27 10:45:19 11:56:41
Kecskemét 9:39:51 10:48:48 11:59:52
Miskolc 9:42:42 10:51:47 12:02:41
Nyíregyháza 9:43:56 10:52:57 12:03:39
Pécs 9:36:47 10:45:36 11:56:52
Salgótarján 9:41:18 10:50:24 12:01:29
Sopron 9:36:19 10:45:19 11:56:54
Szeged 9:39:49 10:48:38 11:59:33
Szekszárd 9:37:47 10:46:39 11:57:52
Székesfehérvár 9:38:18 10:47:18 11:58:36
Szombathely 9:35:51 10:44:48 11:56:22
Tatabánya 9:38:00 10:47:03 11:58:26
Veszprém 9:37:28 10:46:27 11:57:50
Zalaegerszeg 9:35:41 10:44:23 11:56:08

(Forrás: Meteor csillagászati évkönyv, 2015.)

Szabad szemmel ne nézzünk a Napba!

Fontos biztonsági követelmény, hogy megfelelő szűrő nélkül soha ne nézzünk közvetlenül a Napba, mert súlyos látáskárosodáshoz vezethet! A koncentrált hő és fény hatása távcsővel, teleobjektívvel fokozottan érvényesül, így optikai segédeszközökkel különösen körültekintőnek kell lennünk. Legjobb megoldás, ha beszerzünk egy erre a célra kifejlesztett szűrőt vagy szemüveget.

 

Forrás

 

You may also like...