Szellemi törvények – 7 lépés a pozitív gondolkodástól a pozitív életig

Tudatának megnyitásával és irányításával mindenki maga határozza meg azt a szintet, ahol él. Mindenki maga határozza meg önmaga értékét, és annyi tiszteletet kap, amennyit önmagának megad.

A gondolkodás csupán helyettesíti a még fogyatékos értelmet.
Minél nagyobb az értelem, annál kisebb szükségünk van a gondolkodásra, mert egyszerűen felismerjük a látszat mögött lévő valóságot anélkül, hogy gondolkodnunk kellene rajta. Ameddig értelmünk még nem tökéletes, kénytelenek vagyunk gondolkodni.

Mindent előre el kell terveznünk, s ha elérkezett az adott pillanat, gondolatainknak megfelelően cselekszünk. Ekképpen állandóan a múltból kiindulva cselekszünk, holott előfordulhat az is, hogy már rég megváltozott a helyzet.
Mindaddig, amíg gondolkodunk, cselekedeteinket a múlt határozza meg, holott minden örökösen változik, minden folytonos áramlásban van.
Még azt is meg kell gondolnunk, mivel tudunk örömet szerezni feleségünknek, társunknak, holott ha valóban szeretünk, már nem is kell fontolgatnunk.

Ha egyszerűen szeretetből cselekszünk, biztosak lehetünk benne, hogy minden pillanatban azt tesszük, ami a legmegfelelőbb.
A gondolkodás gyakorta nem más, mint a hiányzó szeretet pótlása.
Gondolkodni nagyszerű dolog, és meg kell tanulnunk helyesen élni vele, ám soha ne feledjük, hogy a gondolkodás mindig csupán pótlék: a leglényegesebbet, a bölcsességet és a szeretetet helyettesíti.

Hét lépés a pozitív gondolkodástól a pozitív életig
1. Pozitív gondolkodás

• Felismerni, hogy minden jól van, ahogy van, mert minden engem szolgál és nekem nyújt segítséget, figyelmesen és kitartóan végigmenni az életúton.
• Teljes bizalommal, jó humorral, oldottan tenni, amit tenni kell.
• Hálatelt szívvel felismerni a látszat mögötti valóságot, és biztonságban élni a lét teljességében.

 

2. Pozitív érzés

• Nyíltan és őszintén olyannak elfogadni az embereket, amilyennek megismertük őket.
• Bizalommal viseltetni érzéseink iránt, és ismerni értékeinket, a teljességben élni.
• Az életet csak szemlélni, de nem ítélni, nagy szeretettel hagyni, hogy az történjen, aminek meg kell történnie.
3. Pozitív akarat

• Akarnunk kell tanulni és megérteni, megbocsátani és helyesen cselekedni.
• Azt kell akarnunk, amit tennünk kell!
• Meg kell hallanunk, mit akar az élet, és saját akaratunkat el kell engedni, és hagyni, hogy az Ő akarata beteljesüljön!
4. Pozitív beszéd

• Meg kell tanulnunk, hogyan fejezzük ki magunkat világosan, és véget kell vetnünk a szavak értéktelenedésének.
• Meg kell tanulni, hogy kéretlenül senkinek ne adjunk tanácsot, és hallgatni is meg kell tanulni.
• Szavaink és cselekedeteink legyenek őszinték, bátorítsunk és vigasztaljunk, mondjunk köszönetét és áldást.
5. Pozitív cselekvés

• Megfontoltan, jó érzékkel és körültekintően cselekedjünk.
• Legyünk szeretetteljesek, konstruktívak és segítőkészek.
• Legyünk tekintettel másokra, legyünk megbízhatóak és állhatatosak, függetlenül mások elvárásától.
• Legyünk felelősségteljesek és öntudatosak mindenben, amit teszünk.
• Tanuljunk meg adni és kapni, és a „belső vezetőre” hallgatva a megfelelő pillanatban azt tenni, amit kell.
• Tudatosan és mértékkel a legmegfelelőbbet fogyasztani.
• Örömmel és szabadon elfogadni és méltányolni mások szabadságát.
6. Pozitív tudat

• Az igazság és a valóság felismerésével éljünk önzetlen, harmonikus életet.
• Rendszeresen vonuljunk vissza magányunkba, és szakítsunk időt az imára és a meditációra.
• Egész létünket irányítsuk a Legmagasabb felé.
• Ismerjük fel a pillanatnyi helyzetet, és éljünk értelmes életet.
7. Pozitív élet

• A szellemi törvények figyelembevételével gondtalanul és higgadtan éljük az életünket, azzal a felismeréssel, hogy minden, mind-egy.
• Ápoljuk harmonikus kapcsolatainkat, és örüljünk a legkisebb dolognak is.
• Örüljünk, hogy élünk, de legyünk készen bármely pillanatban a távozásra.
• Ameddig itt tartózkodunk, addig éljünk tisztességes, mintaszerű, egészséges életet.
• Egész létünket irányítsuk a Legmagasabb felé, ismerjük fel Istent mindenben, és minden pillanatot tudatosan és hálatelt szívvel éljünk meg.
Tudatának megnyitásával és irányításával mindenki maga határozza meg azt a szintet, ahol él.

Mindenki maga határozza meg önmaga értékét, és annyi tiszteletet kap, amennyit önmagának megad.
Az okos a saját hibáiból tanul, a bölcs mások hibáiból, a bolond viszont sem egyikből, sem másikból.
Nem kellemes dolog pancsernak lenni. Ha tehát képességeink szinte korlátlan lehetőségét optimálisan fel akarjuk használni, mindenekelőtt ajánlatos „gondolatkúrát, mentális diétát” tartani.
Mindössze annyit kell tennünk, hogy négy héten keresztül lehetőleg csak pozitív gondolatokat fogalmazzunk meg, pozitív módon nyilatkozzunk meg, érezzünk és cselekedjünk, keressük pozitív kisugárzású emberek társaságát, legyünk minél többet ilyen környezetben, engedjük, hogy pozitív szokásaink alakuljanak ki, és ezek megerősödjenek, keltsünk életre magunkban pozitív érzéseket, lehetőleg pozitív dolgokról olvassunk, és pozitív dolgokat nézzünk.
Ezzel egy időben próbájuk meg félelmünket, a stresszt, a bűntudatot, az aggodalmat, a kétséget, a haragot, az önsajnálatot és mindenfajta izgatottságot lehetőleg azonnal átalakítani.

Hasonlóképpen törekedjünk arra is, hogy a betegségekre, a szegénységre vagy akár a véletlenre vonatkozó gondolatainkat azonnal tudatosítsuk és feloldjuk.
Reggel és este végezzünk alapos „lelki higiéniás gyakorlatot”, napközben pedig találjunk alkalmat és időt az elcsendesedésre.

Valahányszor látogatónk érkezik, vagy megszólal a telefon, összpontosítsuk tudatunkat, azaz tudatosítsuk magunkban, kik is vagyunk valójában, és ezzel az „élesre állított” tudattal cselekedjünk.

Próbáljuk meg ezt a „kúrát” fegyelmezetten négy héten át folytatni.

Az eredmény meg fogja győzni önt a lelki higiéniás kúra helyességéről, s ez végül szokássá válik majd.

Tanulja meg, hogy olyan gondolatokra gondoljon, melyeknek következményét szívesen látja megvalósulni életében.

A láthatatlan ugyanis nem azt jelenti, hogy egyben hatástalan is!

 

Forrás: Kurt Tepperwein: A szellemi törvények

 

You may also like...